Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas

Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas atsakingas už nuolatinį įmonės atitikties rizikų vertinimą ir verslo procesų koordinavimą. Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas pasiūlo ir įdiegia veiksmingą vidaus kontrolės sistemą ir pasirūpina, kad būtų didinamas informuotumas, rengia mokymus ir konsultuoja apie verslo etikos principų tobulinimą. Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas nagrinėja pranešimus apie nederamą elgesį ir taikytinų teisės aktų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir etikos principų pažeidimus. Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas taip pat privalo teikti ataskaitas įmonės vadovybei apie jos atitiktį.

Pranešimas apie nederamą elgesį

Apie įtariamą sukčiavimą gali pranešti bet kuris „Krka“ darbuotojas ir trečioji šalis.

Jei „Krka“ darbuotojas pastebi, kad tam tikras poelgis kelia įtarimą dėl sukčiavimo, jis privalo apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui. Jei įtariamo sukčiavimo pobūdis ar jo aplinkybės to neleidžia, jie turi apie tai pranešti Teisės reikalų vadovui arba Vyriausiajam atitikties pareigūnui. Apie įtariamą sukčiavimą galima pranešti anonimiškai. Pranešimai apie įtariamą sukčiavimą teikiami elektroniniu paštu compliance.officer.lt@krka.biz.

Jei asmuo nenori apie sukčiavimą pranešti anonimiškai, jis gali apie įtariamą sukčiavimą pranešti telefonu. Galima skambinti šiam asmeniui:

  • Atitikties užtikrinimo pareigūnui, tel. +370 5 236 2740

„Krka“ įsipareigoja neatskleisti pranešimą pateikusio asmens duomenų, juos tvarkyti profesionaliai ir atsakingai, taip pat tinkamai apsaugoti pranešimą pateikusį asmenį nuo prieš jį nukreiptų veiksmų.