Sveikatos priežiūra

Reguliariai teikiame aktualią informaciją apie savo gaminius profesionalų bendruomenei. Itin stengiamės, kad informacija, užtikrinanti tinkamą ir saugų mūsų gaminių vartojimą, būtų naujausia. Mūsų medicinos atstovai reguliariai dalyvauja mokymuose. 2017 m. pradėjome kurti pažangų skaitmeninį turinį profesionalų bendruomenei. Esame bendrijų ir asociacijų rėmėjai ir vieni iš jų steigėjų.

Bendraudami su profesionalų bendruomene elgiamės atsakingai ir laikomės įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su mūsų veikla, įskaitant gaminių rinkodarą ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujamės gerąja verslo praktika ir „Krka“ reklaminės veiklos etikos kodeksu.