Skaidrumas ir atskaitomybė

Esame įsipareigoję teikti išsamias ir skaidrias ataskaitas apie įmonės veiklą, taip pat išsamią, teisingą, savalaikę ir aktualią informaciją priežiūros institucijoms, akcininkams, investuotojams, žiniasklaidai, analitikams, prekybininkams ir plačiajai visuomenei.

Mūsų ataskaitų pagrindas ne tik bendra finansinė atskaitomybė. Į jas taip pat įtraukiami platesni aplinkosauginiai ir socialiniai mūsų veiklos aspektai.