“Krka” elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas - pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis „Krka, d. d., Novo mesto" atitiktá.

Elgesio kodekse apibrėžiami etiško elgesio principai ir taisyklės, gerosios verslo praktikos ir elgesio standartai, kurie privalomi visiems „Krka“ grupės darbuotojams. Tai vadovas ir sistema, kuri parodo, kad darbe tikimasi atsakingo ir etiško elgesio ir mūsų elgesys ir veikla privalo nuolat atitikti teisės aktus, viešąsias rekomendacijas, standartus, politikas ir įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles bei gerąją verslo praktiką.

Tikimės, kad mūsų tiekėjai ir kiti „Krka“ verslo partneriai ir jų patronuojamosios įmonės su Kodeksu susipažins ir jo laikysis palaikydami verslo ryšius su „Krka“.