Duomenų subjektų teisės

Įgaliotas asmuo

„Krka“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris yra atsakingas už asmens duomenų apsaugą. Be kitų BDAR nustatytų užduočių, viena iš pagrindinių DAP užduočių yra parengti ir įgyvendinti specialias procedūras ir kontroliuoti visas „Krka“ procedūras, siekiant įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Kontaktiniai duomenys
Danutė Poškienė
UAB KRKA Lietuva
Senasis Ukmergės kelias 4
Užubaliai, LT-14013
Vilniaus rajonas

El. paštas dataprotection.officer.lt@krka.biz

Duomenų subjektų teisės

Jūs galite asmeniškai pateikti prašymą (dėl prieigos, ištaisymo, ištrynimo ir asmeninio sutikimo atšaukimo, apdorojimo apribojimų ir prieštaravimo tvarkyti) arba patvirtinto dokumento, kuriuo įrodoma, kad tinkamas asmuo naudojasi savo teise.Asmens duomenų apsauga nuo neleistinos peržiūros ir asmens duomenų tikslumo užtikrinimas yra vieni iš pagrindinių BDAR tikslų, todėl duomenų subjektai privalo sutikti su „Krka“ reikalavimu patikrinti jų tapatybę. Kitaip bet kas galėtų paprašyti bet kurio asmens duomenų kopijos arba juos pataisyti ir būtų galimybė asmens duomenis neleistinai atskleisti arba naudoti.

Tais atvejais, kai duomenų subjektai suteikia leidimą pateikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, tokio sutikimo atsisakymas įmanomas ir tokių duomenų subjektų tapatybė turi būti patikrinta naudojant patvirtinimą el. paštu.

Atsižvelgsime į kiekvieną duomenų subjektų pateiktą prašymą ir imsimės tinkamų procedūrų arba pranešime duomenų subjektams, kad to padaryti neįmanoma, ir nurodysime priežastis.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.