Asmens duomenų tvarkymo dokumentai

„Krka“ identifikavo visas susitemintas rinkmenas, kuriose yra duomenų subjektų asmens duomenų.

Atskiros asmens duomenų (t. y. dokumentų tvarkymo) rinkemos aprašą sudaro šie elementai:

 • asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas;
 • duomenų subjektų, su kuriais susiję asmens duomenys, kategorija;
 • asmens duomenų kategorijos rinkmenoje;
 • tvarkymo tikslas;
 • asmens duomenų saugojimo trukmė;
 • asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos archyvavimo sistemoje;
 • informacija, ar asmens duomenys persiunčiami į trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją (nurodoma, kur, kam ir koks tokio persiuntimo teisinis pagrindas);
 • bendras asmens duomenų apsaugos aprašas:
  - archyvavimo sistemos fiziniu formatu ir patalpose, kuriuose archyvavimo sistemos asmens duomenys laikomi;
  - asmens duomenų perkėlimas iš vienos archyvavimo sistemos į kitą (sąsajos);
  - archyvavimo sistemų savininkai ar asmenys, turintys teisę jas naudoti darbui ir turintys prieigą prie duomenų;
  - sutartiniai asmens duomenų tvarkytojai;
  - perdavimo dokumentai;
  - techninių ir organizacinių priemonių aprašas.