Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją

  1. Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją

  2. Norime jus informuoti, kad pranešdami apie nepageidaujamą reakciją „Krka“ DUKTERINEI ĮMONEI, jūs pasidalijate savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome ir nuolat saugome pagal medicinos produktus reglamentuojančius teisės aktus. Jūsų duomenis naudosime tik stebėsenos, analizės ir informavimo apie produktų saugumą tikslais. Daugiau apie asmens duomenų apsaugą rasite čia.