Pranešimas apie neigiamas reakcijas veterinarijoje

  1. Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją

  2. Ankstesnis vaistinio preparato naudojimas šiam (-ems) gyvūnui (-ams)

  3. Bet kokia ankstesnė šio gyvūno reakcija į vaistinį preparatą

  4. Norime jus informuoti, kad pranešdami apie nepageidaujamą reakciją „Krka“ DUKTERINEI ĮMONEI, jūs pasidalijate savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome ir nuolat saugome pagal medicinos produktus reglamentuojančius teisės aktus. Jūsų duomenis naudosime tik stebėsenos, analizės ir informavimo apie produktų saugumą tikslais. Daugiau apie asmens duomenų apsaugą rasite čia.